POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMELKOWA CHATA SP Z O.O.  siedzibą ul. OKRAJ 3 58-530 KOWARY-PRZEŁĘCZ, woj. DOLNOŚLĄSKIE
  2. Kontakt pisemnie na adres poczty elektronicznej amelkowachata@gmail.com
  3. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez e-mail amelkowachata@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania ofertowego i jego obsługi.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i realizacji zapytania o usługi, której ona dotyczy.
  6. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Pani/Panu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Panu przysługuje  także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  9. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.